Tudnivalók a családfa oldalakhoz

 

A kibővített családfák és egyéb PDF formátumú írás megtekintéséhez  szükség van Adobe Reader programra!

ingyenesen, könnyen letöltheti a legutóbbi verziót innen:

 

újabb verzió

    Nagy András (csallóközaranyosi) és a csicsói Elek, Fél Antal, Bödők Péter családfája 

 id.Bödők János, Pál és Kollár Mihály családfája

 

 

Rokoni megnevezések, megszólítások Csicsón
 

Hallgassa meg!

 Nézze meg, hallgassa meg! (A képre kattintva)

Ha nem nyílik az oldal, frissítse (F5)!

 

vagy olvassa el: József Attila: A Dunánál

című versét:

idézet:

"Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a múlt és övék a jelen.
Verset írunk - ők fogják ceruzámat

s én érzem őket és emlékezem."
 

Útmutatás a családfámhoz:

A lapomon találhatók, más, nem rokon családfák is a Helynevek ..., oldalon.

és 1939-es összeírás a faluról

 

 Bővített családfák: Nagy A-E, Bödők P, Fél A, Bödők J, Kollár M

 

    Ez a 6 családfa az én nagy családfám hat ágra bontva.

Bödők Péter szépapánk mindkét ágon szerepel. Péter nevű unokájának családja apai ágon folytatódik, László nevű ükunokájáé pedig anyám ágán.

    - 4 az apai ágat tartalmazza: Nagy András-Elek és Pázmány Eszter leszármazottai, Fél Antal leszármazottai és Bödők Péter leszármazottai.

    - 2 az anyai ágat tartalmazza: Bödők János leszármazottai és Kollár Mihály leszármazottai.

      Bödők János nagy családfájából a könnyebb tájékozódás miatt "leválasztottam" unokája B. János családját. Ők külön         

     nézhetők meg.

    Tehát a mi családunk mind a hatban benne van, unokatestvéreim pedig aszerint, hogy melyik ághoz tartoznak.

    Házasság  útján azonban néhány más család is többször szerepel.

    -Bödők Pál anyai nagybátyám családja felesége révén Fél Antal leszármazottai között is szerepel.

    -Domonkos Géza és Beke Hermina családja pedig a Kollár és Fél Antal családfában is benne van.

    -Fél Károly és Bödők Szilvia családja pedig kétszer is szerepel Bödők János nagy családfájában, mivel ők mindketten ükunokái.

    -Bödők János és Kollár Mihály családfája között pedig érdekes kapcsolatokra lelhetünk.

    Mivel nagyapám Bödők Pál testvére Bödők Etel dédapám Kollár Mihály második felesége, így az ő közös gyermekeik és leszármazottaik – ifjabb Kollár Mihály és Kustyánné Etel – Bödők János és Kollár Mihály családfájában is benne vannak. Így lehet, hogy van akinek én 2.unokatestvére  és nagynénje-2.fokon is vagyok, vagy van aki nekem nagybátyám-nagynéném 2.fokon és 2.unokatestvérem is egyben. Természetesen nemcsak nekem, de testvéreimnek és anyai ágon unokatestvéreimnek is.

    A családfák a neveken kívül más információkat is tartalmaznak:

    -Születésről és halálról, házasságról, lakhelyről, a családfán kívüli rokoni kapcsolatokról.

    Annak ellenére, hogy néhány  család több családfában is benne van, ez a hat családfa több mint 700 különböző személyt tartalmaz (folyamatosan változik: házasság, születés, halál). Az én nagy családfámban - adatbázisomban, mindenki csak egyszer szerepel.

    Minden családfához tartozik egy oldalakra bontott családfa a nyomtatáshoz.

    Ha van kedvük, bogozzák a rokoni kapcsolatokat.

Hálával emlékezem iskolai fogorvos néninkre, Vavrikné Szarka Erzsébetre (1924–2016), festőművészre és családfakutatóra, akinek a biztatására kezdtem írni a családfámat. Ő készítette el az első vázlatos családfánkat több mint 40 éve. Hálával gondolok édesanyámra, aki nemcsak saját családfáját, de korán elhunyt édesapám családfáját is jól ismerte. Köszönöm rokonaimnak, akik kiegészítésekkel, javításokkal szolgáltak. Külön köszönöm Bödők László anyai másodunokabátyámnak, hogy fáradságos és türelmes munkával 300 évre visszamenőleg felkutatta a Bödők család tagjait. A Bödők családok hagyománya szerint a csicsói Bödőkök egy ágról fakadnak. Ő megtalálta az összekötő láncszemet két  ág, anyai és apai Bödők ágam között. Hálával tartozom Kulcsárné Szénássy Zsuzsannának, aki kiegészítette a Nagy család oldalágát, segített a Pázmányok felkutatásában.

    Szívesen fogadok újabb információkat, ha pedig ki szeretné íratni szűkebb családfáját, ha tudok, abban is segítek.

    © Nagy Amália, Csicsó, 2011.9.27.


    A családfa szerkesztő program eredetileg angol nyelvű, ezért /sajnos/ a rövidítések is, amiket a nevek alatt találunk szintén angolok. Itt a magyarázat:

    - b: = born, vagyis született, ami a születési dátumot jelöli

    - d: = died, vagyis elhunyt, az elhalálozás dátumát jelöli

    - m: = married, vagyis házasodott, szintén annak idejét, évét jelöli

    - in: = vagyis hol, melyik falu-ban vagy város-ban született/hunyt el

 

    A családfák PDF-dokumentum formátumban lettek elmentve az adatbázisból, ez megkönnyíti nyomtatásukat, ill. megjelenítésüket az interneten. Ezért szükséges az ingyenes Adobe Reader használata, amelyhez kis segítséget szeretnék adni:

    - a családfa dokumentumának beolvasása után azok automatikusan lekicsinyítik magukat, hogy az ablakba férjenek, ezért érdemes nagyítani azokat min. a keret magasságához igazítani, vagy százalékosan 100% körülire vagy nagyobbra!

    a családfák szándékosan hosszúkásak, hogy csupán egy irányban (vízszintesen) szükséges többnyire keresni, nem kell fel-le zongorázni. (kivétel a Nagy A-E családfa, melynek hosszát/magasságát/ a generációk növelték meg)

    - az ablak méretét csökkentik a különféle funciók és menüsorok, ezeket célszerű ideiglenesen kiiktatni vagy áthelyezni a kép nagyítása végett (főleg kis monitorfelbontásnál pl. 800x600), helyet spórolhatunk így a családfa számára. ezért érdemes a monitort a lehető legnagyobb felbontásra beállítani, természetesen növelni kell majd a kép méretét is (%).

    - az Adobe Reader támogatja a Teljes képernyős megjelenítési módot /full screen, többnyire F11 gombbal aktiválható/, előtte érdemes megfelelő méretűre nagyítani a családfát , hogy olvasható legyen!

    - minden keret alatt megtalálható hivatkozások az adott szöveg feletti keretben nyílnak újra,

    - a külön új lapon  megjelenítéshez hasznos lehet magának az internetes böngészőnek a Teljes képernyős üzemódra váltása is, így további helyet nyerhetünk a családfa számára!

    - jó szórakozást!

 

    Röviden összefoglalva:

    - ajánlott a legmagasabb képernyő felbontás alkalmazása 800x600 -tól nagyobb!!!

    - a kép méretének a keret magasságához igazítása a könnyebb tájékozódás végett, ill. nagyítása az olvashatóság érdekében

    - menük, és funkciógombok áthelyezése v. kiiktatása ideiglenesen /növeli a képméretet!/

    - teljes képernyő funkció akár a böngésző új lapján, akár a keretben az Adobe readerben - F11 funkciógomb

    - nyomtatáshoz a nyomtatási oldalakat használja!

    - a családfa megnézésére a címmel ellátott egyoldalas pdf-dokumentum a megfelelő!

 

    © webmester - Bödők Donát szerkesztő