Csallóköz-csicsói Nagy András és Elek családfája

 

    Az oldal 4 apai ágat tartalmaz: Nagy András-Elek és Pázmány Eszter leszármazottait, Fél Antal leszármazottait és Bödők Péter leszármazottait. Külön oldalon van az anyai ág 2 részre bontva. Tehát a mi családunk mind a hatban benne van, unokatestvéreim pedig aszerint, hogy melyik ághoz tartoznak. Házasság  útján azonban néhány más család is többször szerepel.

    -Bödők Pál anyai nagybátyám családja felesége révén Fél Antal leszármazottai között is szerepel.

    -Domonkos Géza és Beke Hermina családja pedig a Kollár és Fél Antal családfában is benne van.

 

József Attila: A Dunánál - bővebb útmutató a családfákhoz        

 

Nagy András és Elek (Hegedűs Nagy, Pázmány) családfája

N.A. és E. nyomtatási oldalak

  Pázmány Sándor családja

  P.S. nyomtatási oldalak 

Bödők Péter (Nagyok, Bödőkök, Csémyk, ...) családfája

B.P. nyomtatási oldalak

Fél Antal (Nagyok, Pálffyk, Bödőkök, ...) családfája

F.A. nyomtatási oldalak

 

Nagy Elek családja - családi lap - nyomtatáshoz - pdf, 2MB

Bödők Zsigmond emlékére

   

   Csicsó -  Alsó utca – az 1900-as évek eleje

   Szülők: Nagy Elek és Pázmány Eszter

 Nagy  Eszter 1897-1969 

 Nagy  Elek 1889-1967, Nagy  Géza 1892-1913,

 Nagy  Imre    1887-1914 I.vh.

 

     

 

 

 

 

Nagy Ferencz nemesi bizonyságlevele   1834-ből     

„nagy attyokra Istvánra a Hegedűs név azért ragadott, mert egyébb munkára alkalmatlan lévén, hegedűléssel kereste élelmét. Nemzetségök azómban mind e mellett közönségessen nem csak Hegedűsöknek, hanem inkább Nagyoknak neveztetett.  …  Költ szabad királyi Komárom városában az ezer nyoltzszáz harmintz negyedik esztendei Sz. György hava nyoltzadikán (azaz 1834. április 8-án) kezdődve tartatott Köz Gyűlésből.”

                

 

                                                                                                       

 

          

      

 Az aranyosi   NAGY család nemesi (valószínűsíthető) címerei

 Nemesi levél 1732-ből 

nagyítás     Inaslevél 1907

Édesapám zsoldkönyve

 Édesapámat 1940-ben hívták be tényleges katonának. A II. magyar hadseregben szolgált, mint híradós. 1943. január közepén, a Dón-kanyarnál, Voronyezsnél, ahol szétverték a II. magyar hadsereget, ő is megsebesült – átlőtték a jobb vállát. Felépülése után visszaküldték a frontra. A II. világháború vége Németországban, Münchennél érte. Mivel tudták, innen, mint vesztesek, nehezen tudnának épségben hazatérni – mert hazatérésükről senki nem gondoskodott, néhány társával együtt megadták magukat az amerikai katonáknak. Az amerikai fogságból, Németországból, 1946-ban egy teveszőr pokróccal és 2 dollárral bocsátották el. A 2 dollár ma is megvan, és a sakk-készlet, amit egy szemétdombon talált.

Mint fiatalember, ahogy ő maga szokta mesélni, aki a bevonulásáig sosem volt távol szülőfalujától, szinte azt sem tudta, miben kell részt vennie. Később nagyon sokat olvasott a II. világháborúról, és szerencsésnek tartotta magát, hogy élve hazakerült.

 

A családfát szerkeszti és a nemesi levelet őrzi Nagy Amália,  Csicsó, 2007.4.26-tól.

e-mail: csicso-nagy@uw.hu

Kérem nézze meg a hozzátartozó weblapot Csicsóról: http://csicso-nagy.uw.hu

    fel a tetejére    vissza a főoldalra