Csallóköz-csicsói Nagy András és Elek családfája

 

    Az oldal 4 apai ágat tartalmaz: Nagy András-Elek és Pázmány Eszter leszármazottait, Fél Antal leszármazottait és Bödők Péter apai ági leszármazottait. Külön oldalon van az anyai ág 2 részre bontva. Tehát a mi családunk mind a hatban benne van, unokatestvéreim pedig aszerint, hogy melyik ághoz tartoznak. Házasság  útján azonban néhány más család is többször szerepel.

    -Bödők Pál anyai nagybátyám családja felesége révén Fél Antal leszármazottai között is szerepel.

    -Domonkos Géza és Beke Hermina családja pedig a Kollár és Fél Antal családfában is benne van.

 

József Attila: A Dunánál - bővebb útmutató a családfákhoz        

 

Nagy András és Elek (Hegedűs Nagy, Pázmány) családfája

N.A. és E. nyomtatási oldalak

  Pázmány Sándor családja

  P.S. nyomtatási oldalak 

Bödők Péter - szépapánk, a KÖZÖS BÖDŐK ÁG

Bödők Péter (Nagyok, Bödőkök, Csémyk, ...) családfája

B.P. nyomtatási oldalak

Fél Antal (Nagyok, Pálffyk, Bödőkök, ...) családfája

F.A. nyomtatási oldalak

 

Nagy Elek családja - családi lap (nyomtatáshoz - pdf)

 

Kovács család - családi lap (nyomtatáshoz - pdf)

 

Bödők Zsigmond emlékére

   

   Csicsó -  Alsó utca – az 1900-as évek eleje

   Szülők: Nagy Elek és Pázmány Eszter

 Nagy  Eszter 1897-1969 

 Nagy  Elek 1889-1967, Nagy  Géza 1892-1913,

 Nagy  Imre    1887-1914 I.vh.

 

     

 

 

 

 

Nagy Ferencz nemesi bizonyságlevele   1834-ből     

„nagy attyokra Istvánra a Hegedűs név azért ragadott, mert egyébb munkára alkalmatlan lévén, hegedűléssel kereste élelmét. Nemzetségök azómban mind e mellett közönségessen nem csak Hegedűsöknek, hanem inkább Nagyoknak neveztetett.  …  Költ szabad királyi Komárom városában az ezer nyoltzszáz harmintz negyedik esztendei Sz. György hava nyoltzadikán (azaz 1834. április 8-án) kezdődve tartatott Köz Gyűlésből.”

                

 

                                                                                                       

 

          

      

 Az aranyosi   NAGY család nemesi (valószínűsíthető) címerei

 Nemesi levél 1732-ből 

nagyítás     Inaslevél 1907

Édesapám zsoldkönyve

 Édesapámat 1940-ben hívták be tényleges katonának. A II. magyar hadseregben szolgált, mint híradós. 1943. január közepén, a Dón-kanyarnál, Voronyezsnél, ahol szétverték a II. magyar hadsereget, ő is megsebesült – átlőtték a jobb vállát. Felépülése után visszaküldték a frontra. A II. világháború vége Németországban, Münchennél érte. Mivel tudták, innen, mint vesztesek, nehezen tudnának épségben hazatérni – mert hazatérésükről senki nem gondoskodott, néhány társával együtt megadták magukat az amerikai katonáknak. Az amerikai fogságból, Németországból, 1946-ban egy teveszőr pokróccal és 2 dollárral bocsátották el. A 2 dollár ma is megvan, és a sakk-készlet, amit egy szemétdombon talált.

Mint fiatalember, ahogy ő maga szokta mesélni, aki a bevonulásáig sosem volt távol szülőfalujától, szinte azt sem tudta, miben kell részt vennie. Később nagyon sokat olvasott a II. világháborúról, és szerencsésnek tartotta magát, hogy élve hazakerült.

 

A családfát szerkeszti és a nemesi levelet őrzi Nagy Amália,  Csicsó, 2007.4.26-tól.

e-mail: csicso-nagy@post.sk

Kérem nézze meg a hozzátartozó weblapot Csicsóról: http://csicso-nagy.uw.hu

    fel a tetejére    vissza a főoldalra