Židovské rodiny v Číčove do Holokaustu

Csicsó - Číčov : Zsidó temető - Židovský cintorín - Jevish Cemetery - Picasa 

 

(vymenovanie)

 

Perl Samuel, učiteľ, rabín, majster, sakter-sochet (vyšší stupeň). Rezal a vyšetroval  hydinu a dobytok.  Bol  vysokej postavy s dlhou bradou.  Mal žiakov -bócher-ov a učil číčovské, židovské deti  náboženstvo. Pochádzal zo Sedmohradska. Každý deň, aj v zime,  vykonával  v číčovskom chotári na  oddelenom  mieste jazera "Hosszúkláb" rituálny kúpeľ. Nosil veľký, tmavozelený, zamatový klobúk a dlhý kaftan. Býval s rodinou v dome na ulici Pod záhradami (Záhradnícka, dom ml.Fél László). Vpredu boli dve izby a kuchyňa, potom dve miestnosti modlitebne s osobitnými vchodmi pre mužov a ženy. Svokra Perla Samuela je pochovaná v Číčove. Narodilo sa im viac ako 20 detí.  Podľa pamäti mojej mamy narodili sa od začiatku roku 1900 do roku 1930.  Lajos-Ľudovít (1914) sa oženil  do Iže. Bol pekárom, prežil Holokaust. Počas holokaustu stratil rodinu. Po vojne si založil novú rodinu v obci Svätý Peter. Tu sa narodili  mu dve deti Tibor a Judit. Judit je teraz vedúca kancelárie Židovského kultúrneho a spoločenského centra v Komárne. Jolán bola učiteľka, Izák, Jenő-Eugen bol krajčír, Frida (1921) prežila a žije v Izraeli. Ďalšie deti boli Helén (1924), Karcsi-Karol, ktorý bol chorý, liečil sa v Tatrách , Henrik-Heski a malý Dávid.  Deti vedeli hebrejsky.

Deutsch-ovci "rőfös" - vlastnili malú galantériu. Ich susedmi boli Perlovci. Z Hornej ulice sa sem presťahovali. Ich dcéra sa vydala do Budapešti za lekára a zobrala rodičov so sebou.

Spielman Sándor –Alexander býval na Dolnej ulici, kde mal malé potraviny a krčmu (Elekes-potraviny, teraz dom vdovy a syna po László Nagyovi ). Manželka Terézia Grós je pochovaná v Číčove.  Predal dom a odsťahoval sa do Komárna k bratovi. Asi tam zomrel. Jeho dcéru S. Margitu odvliekli z Nových Zámkov, kde bola vydatá. S mojou mamou, ako malým dievčatkom, často spievali 42. žalm. Spielmanovci a Perlovci na sviatky „ Pésach“ vždy posielali maces susedným kresťanským rodinám.

Fleischmanovci bývali v "Gurdony"  -Közép-Stredná ulica (Dunajská ulica, dom Kolocsicsovej Judity), kde mali malé potraviny, krčmu a ľadovňu. Na Hornej ulici mali mäsiarstvo (oproti krčme Weiszbergerovcov, dnes dom Szikonyaovcov) a  nákup obilia v Novom Číčove (dnes je to u. Petőfiho, dom Jezsó) V "Erecs"-i majú aj dnes pozemok.  F.Adolf a manželka Neuhauser Irén mali dcéry  Ilus-Helena, Frida, Hermina a syna Zsiga. Zsiga-Zigmund(1910) a Hermina prežili a dnes žijú v Izraeli. Hermina sa vydala za Donátha Eliezera z Győru.  Má dvoch synov: Róbert (1946) a Eliezer.  Zsiga (1910) má syna Zsigu, ktorý bol asi v roku 2006 v Číčove.

Weiszberger Lipót a manželka Lusztig Malvin (sestra L. Mórica) bývali na  Hornej ulici. Aj dnes je to krčma. Ich dcéry Klára (1924) a mladšia Eva, chodili do školy k mníškam. Klára prežila a žije v Izraeli. Vydala sa za Deutscha zo Zemianskej Olče. Bývala s nimi stará príbuzná Jozefina.  W. Lipótovi pred vojnou prasklo slepé črevo a zomrel v nemocnici v Komárne.

Raábovci: "Rábköz" (Stará ulička, dom neboh. ml. Fél Gézu) vlastnili malé potraviny a krčmu. Raáb Lajos mal silnú cukrovku a zomrel ešte pred vojnou. Jeho manželka bola Lusztig Ernesztína. Ich syn Lajos a dcéra Bella odišli do Viedne. Dcérin, Sárikin manžel Braun Ármin bol elektrikárom. Ďalšia dcéra Aranka sa vydala do Zlatnej na Ostrove za mlynára Fél Lajosa, ktorý pochádzal tiež z Číčova. Prežila holokaust. Skrývali ju doma.  Po jej smrti manžel a syn odišli do Kanady.

Lusztig Móric: starý mládenec. Jeho dom bol na Mederskej ulici-
dnešná pošta.

Wurmfeld Bözsi-Alžbeta, manželka Jánosa Sörösa, prežila, po manželovi prešla na katolícku vieru. Sú pochovaní v katolíckej časti cintorína. Jej vnuk Rigó …, sa v Komárne  obrátil  na vieru starej matky.

Manželka Jánosa Klánika, prešla na reformovanú vieru. Deti nemali. Sú pochovaní v reformovanej časti cintorína.

 

Obidve rodiny bývali v "Gurdony" (Dunajská ulica).

 

Rodiny z 19-ho storočia:  Felső - Horná ulica: Weisz, Lővi, Wolner, - Lusztig, Krasztler (Krasztel)- Feldmár, Reisz – Alsó- Dolná ulica: Grósz, Szeiner, Stadler- Weisz, Reiser (Reiter, Keiser)- Veiner, Baurnier- Královits, Veiner - Árokhát-Na priekope: Holczer, Lövinger, Rozenberg – Kertalja-Pod záhradami: Lövinger, Deutsch - Netty Rausnitz, Frankl Márkus sčítanie ľudu v roku 1869.

 

Rodina Schwartz zo susednej dediny Trávnik chodila sem do modlitebne a zarezať zvieratá. Zrejme sú pochovaní v Číčove.

 Deti väčšinou chodili do reformovanej cirkevnej školy.

V júni 1944 číčovských židov odvliekli najprv do Veľkého Medera do geta, odtiaľto do Komárna. Zahynuli v Auschwitzu v lágri.

Číčovský cintorín je rozdelený na reformovaný, katolícky a židovský. Židovský cintorín je v juhozápadnom kúte cintorína.

   "Na pamiatku obetí I. a II. svetovej vojny postavila obec Čičov v roku 1993" pamätník v cintoríne -bronzový reliéf Madony je dielom známeho sochára,  Jánosa    Nagya.

Náboženská obec patrila do Dunajskej Stredy a Veľkého Medera. Spomíname.

 

 

Číčov,  apríl 2009, Nagy Amália, Nagyné Bödők Teréz (1924-2013)

 „Ezt a hazát tehát elvesztettem …”  (kliknite) -výstava