Čičovský cintorín

 

      "V pote svojej tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý,   lebo 

                                                   si prach a do prachu sa vrátiš. "      Genezis 3, 19

 

 

 

         

 

      Centrálna cesta, márnica a umieračik

 

  

   Centrálny kríž s korpusom         Studňa s fénixmi a                             nadpisom

   z liateho železa                           (fénix je mytologický vták, je symbolom stále obnovujúceho sa života)

   Nadpis:

   "Ježiš náš drahý, ktorý zomrel pre nás.

   Prosíme, daj večný pokoj

   obyvateľom nášho cintorína.

   1979"

Cintorín - ďaľšie fotky, kliknite sem alebo na fotku

 

 

 

  

     Židovský cintorín  Náhrobky s hebrejským nápisom (Ďalšie fotky - kliknite sem alebo na fotku)

 

     

 nagyítsa ki

kliknite na toű   

"Na pamiatku obetí I. a II. svetovej vojny postavila obec Čičov 1993"     

bronzový reliéf Madony je tvorba známeho sochára,  Jánosa    Nagya

 

 

      Nákres cintorína "voľne"

 

      Virtuálny cintorín - Virtuálne cintoríny Slovenska

hore        naspäť