Csicsó község kegyurai, Zichyk, Kálnokyk (pdf 1,4Mb)

 

 

Várpalota. Főterén áll egy sok véres ostromot túlélt vár, Palota vára vagy más néven Thury-vár (Thury György törökverő, Palota hős várkapitánya volt). A 14. században kezdték építeni. A Zichy család tagjai 1650-től voltak Várpalota földesurai. 1650. április 20-án III. Ferdinánd magyar király Zichy Istvánnak adományozta Várpalotát és vártartományát. A várpalotai várúr aztán e Veszprém megyei birtokszerzése után 1657-ben megvásárolta a csicsói birtokot is. A várat a Rákóczi-szabadságharc bukása után visszabontották, a 20. század közepére romossá vált. A helyreállítási munkálatok évtizedeken át tartottak és 2010-ben fejeződtek be. Ma a Thury-Vár Nonprofit Kft.-nek a székhelyeként funkcionál, továbbá helyet ad a Magyar Vegyészeti Múzeumnak és a Gróf Sztáray Antal Bányászati Múzeumnak is – ennek neve 2007-ig Bányászattörténeti Gyűjtemény volt.  

A Zichy-kastély a vártól nyugatra, a római katolikus templom felett, a Kastélydombon áll. 1724-ben Palota egyik földesura, gróf Zichy II. Imre, Árva megyei főispán felesége, gróf Erdődy Terézia kezdte meg építtetését. A város uralkodó pontját választotta ki a kastély színhelyéül.

Waldstein-Wartenberg János gróf Zichy Terézia grófnő révén lett a palotai uradalom tulajdonosa. Várpalotai tevékenységei során többek között újjáépíttette a kor egyik legjobb építészével, Ybl Miklóssal a Zichy-kastélyt, ugyanis az 1860-ban leégett, ispotályt alapított, valamint könyvtárat, illetve kép- és régiségtárat is hozott létre Várpalotán. A mecénás gróf annyira ragaszkodott a városhoz, hogy kívánságának megfelelően az alsóvárosi temetőben helyezték végső nyugalomba. Kálnoky Adél grófnő, Waldstein János 2. felesége majd özvegye 1876. október 15-én Várpalotán felavatta a Paulai Szent Vince Zárdaiskolát, annak alapítása után 9 évvel, 1885-ben pedig az óvodát. Waldstein gróf halála után a várpalotai birtok sok pereskedés után visszaszállt a Zichy családra, végül 1913-ban továbbadták a Magyar Királyi Honvéd Kincstárnak.

A kastély 2003 óta a Trianon Múzeumnak ad otthont. (A képen.)

Nagy Amália, 2018. augusztus 7.