A Csicsói Hírmondót 2012. december 21-én indította el Mgr. Bödők Károly és Nagy Amália. Az első karácsonyi szám csak kétoldalas volt. Így született meg a falu kéthavonta megjelenő hírújsága. Aztán a csapathoz csatlakozott Androvics Adrianna. Hárman alkotjuk a szerkesztőbizottságot. Komjáthy Lóránt volt a grafikai szerkesztője a második és harmadik számnak, a többi számot a győri nyomda szerkesztője, Várkonyi Szabolcs állította össze. 2015 áprilisától a grafikai szerkesztést Bödők Donát, csicsói kötődésű füssi lakos vállalta el. 2019-ben a grafikai szerkesztést Deák István a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola iparművészeti ágán végző diákja vette át. A hírmondó írásait Nagy Amália és 2016 óta Maleczki József nyelvész ellenőrzi, javítja, lektorálja.  A Hírmondó írásában legaktívabban id. Bödők Dénes, Nagy Géza, Ďuráč Alica+ és Gaálné Csémi Jusztika vettek részt. Külön meg kell említeni Szalainé Kovács Máriát+, ő mint a Hírmondó legidősebb cikkírója segített az emlékek megőrzésében, és Nagyné Bödők Teréziát, édesanyámat, aki még életében megörökítette emlékeit. Mariska néni és az ő emlékeit 2012-ben egy jelentős, magyarországi pályázatra – Életút – is eljuttattam.  Mariska néni a családja és a csicsóiak csehországi kitelepítéséről írt, édesanyám pedig a falu múltjáról és hagyományairól. A pályázaton édesanyám különdíjat nyert. Kiállításokon (Holokauszt – Komárom, Klapka György Múzeum és 1. világháború – Budapest, Hadügyminisztérium, Stefánia Palota) és különböző intézetek weboldalain (szobrok, emlékhelyek, tájszavak, mondások gyűjteménye) is igyekszünk bemutatni a világnak falunkat. Mgr. Bödők Károly létrehozta a falu közösségének weboldalát www.csicso.eu címmel, valamint bejegyzett a lapnak egy Facebook-oldalt. Így a lakosok és a Csicsó iránt érdeklődők gyorsabban jutnak a faluval kapcsolatos információkhoz. Mindenki önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Sőt, támogatás hiányában Mgr. Bödők Károly maga finanszírozza a lapot. Ezért is alakult meg 2015 áprilisában a Csicsó Polgári Társulás (Csicsó P.T.) a Csicsói Hírmondó és a Csicsói történetek kiadására. A Csicsói történetek sorozatnak immár a negyedik részét tarthatja kezében az érdeklődő olvasó. a Csicsói Hírmondó pedig a 9. évfolyamába lépett.

Köszönünk minden támogatást.

Utószó: Az utóbbi időben rengeteg erőkifejtésem ellenére – úgy érzem – a hírmondó minősége gyengül. Az ellenőrzött, javított írások sérülnek a tördeléssel, ellenőrizetlen szövegrészek kerülnek bele a lapba, a jóminőségű képek kis méretre vannak szabva, emiatt alig látszanak. A nyomdai, papír változatban ezek a hiányosságok jobban kidomborodnak. A szerkesztés után ezeket a hibákat nagyon nehéz kiküszöbölni a jó együttműködés hiánya miatt. Emiatt hiábavalónak érzem a munkám, még időben mondott javító szándékú megjegyzéseimet, jelzéseimet nem veszik figyelembe, nem tudok javítani a helyzeten, munkám befejezésén gondolkodom.

Nagy Amália, 2021. március 30.