Látogatás a Dohány utcai zsinagógában pészah előtt

 

2018-ban a nyugati keresztyén húsvét csak egy nappal kezdődött később a zsidó húsvétnál, pészahnál. Jézust az ünnep előtt feszítették keresztre, péntek délután (sietve helyezték a sírba, mert alkonyatkor már az ünnep kezdődött), vasárnap hajnalban pedig feltámadott.

Húsvét időpontjánál minden vallás elsősorban a tavaszi napéjegyenlőséghez igazodik, vagyis március 21-hez. A zsidó naptár bonyolultabb a miénknél, egyszerre nap-naptár és holdnaptár, „mozgó” évvel. A napokat pedig alkonyattól (holdkelte) másnap alkonyatig számítják. Az általunk használt ún. Gergely naptár pedig csak a nap járását veszi figyelembe, amelyet időnként (szökőév) korrigálnak. Ezért a zsidók húsvétja mindig a naptáruk szerinti niszán hónap 15-vel kezdődik (szombat, pészah első fő ünnepe, a kivonulás Egyiptomból) és niszán 22-ig tart (pészah második fő ünnepe, átkelés a Vörös-tengeren). Niszán hónap 15-én pedig mindig holdtölte van (hisz naptárukat a holdhoz igazítják). Ezért mi, keresztyének úgy határoztuk meg a húsvétunk napját, hogy az a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap legyen. Vagyis vasárnap, mert akkor támadt fel Jézus, és holdtölte után. Így mindig van legalább egy nap különbség. A keleti keresztény egyházak még mindig a Julián naptárhoz igazodnak, így ők a tavaszi napéjegyenlőség napját nem igazították ki, ez a nap náluk, a mi naptárunk szerint csak április harmadika. Az ezutáni holdtöltét és vasárnapot tartják húsvét napjának. Néha azonban még így is, mindhárom (zsidó, keleti és nyugati keresztények) számítás szerint egybe esik az ünneplés. Ilyen év volt 2011.

A zsidók a népük szabadulását ünnepelik Egyiptomból, Mózes által. Mi, keresztények-keresztyének pedig a bűneinktől való szabadulást, megváltást, Jézus által.

2018. március 18-án, vasárnap nővéremmel és unokahúgommal meglátogattuk Európa legnagyobb zsinagógáját Budapesten a Dohány utcában. Mivel nekem fontos az akadálymentesség, előtte levélben rákérdeztem. Megnyugtattak, hogy rámpák, lépcsőlift, lift segíti a közlekedést. Így is volt. A kapuban ellenőriztek mindenkit, átnézték a táskáját, a férfiak, akik fejfedő (sapka vagy kalap) nélkül voltak, kis papírból készült kipát-kápedlit kaptak. A nőknél, mivel csak a férjezett asszonyoknál ajánlott a kendő viselése, eltekintettek a kendőtől, bár azt istentiszteletkor szigorúbban veszik (mint régen nálunk is) mint a férfiak viseletét. A fej befedését, főleg imádkozás idején valójában nem mózesi törvény írja elő, hanem erős hagyomány. Ebben a neológ zsinagógában egyszerre több nyelven is folyik turistavezetés. Megtudtuk, hogy itt a nők istentisztelet alatt is egy térben vannak a férfiakkal, de elkülönítve, fenn a két emeletnyi karzatban, vagy újabban már ülhetnek a karzat alatt. Az ortodox zsinagógákban nem így van, ahogy a csicsói imaházban sem volt így. Csicsón külön bejáratú külön helyiségben imádkoztak a nők. Mesterük, Perl Sámuel ortodox zsidó volt. A két emeletet kitevő múzeumban láttunk serlegeket, menórákat, azaz hétágú gyertyatartókat, hanuka ünnepi nyolc plusz egy ágú gyertyatartókat, imaszíjakat, tóratekercseket, tóratokokat, tóramutatókat és -koronákat, széder (pészah előestéje) tálakat, sófárokat-kosszarv, melyet kürt módjára szólaltatnak meg, különféle imakönyveket, dokumentumokat stb. És láttunk nekünk ismerős házi áldást. Bár bátran lehetett fényképezni, ezt ki is írták, mi nem fényképeztünk. Az életfáról készült képet az internetről töltöttem le. Mert a zsinagógához a már említett múzeum, sírkert és emlékkert tartozik. A hősök templomát a nyilvánosság nem látogathatja.

A Dohány utcai zsinagóga kertjében. Holokauszt-emlékpark, más nevén a Raoul Wallenberg emlékkert. Itt látható a vörösgránit talapzaton álló, szomorúfüzet mintázó, fém Életfa, amelynek leveleire ki-ki felvésetheti meghalt hozzátartozója nevét.

 

Mivel nem tudtam biztosan, hogy eljutok-e ide, viszont hírt szerettem volna adni a volt csicsói zsidó családokról, ezért levélben (emailben) elküldtem gyűjtésemet, amelyet itt, a weblapomon olvashatnak.

Levélben és aztán személyesen is megköszönték munkámat.

Nagy Amália, 2018 áprilisa

 

Kedves Amália!

Köszönjük a fáradozását és amennyiben Budapesten jár, mi mindig szeretettel látjuk Önt a Dohány Zsinagóga Komplexumban.

Hozzánk Ön is és a kísérője is ingyenesen bármikor bejöhet. Csak jöjjön és mi nagyon várjuk Önt.

Előtte írjon, hogy megfelelő tisztelettel tudjuk fogadni Önt, Önöket minálunk.

Tisztelettel üdvözlöm Önt,

Róna Iván