Zárda: A falu egyik legszebb épületét, a zárdát, 1889-ben Kálnoky Adél grófnő, Waldstein János gróf özvegye, Sabran-Pontevès francia herceg felesége építtette.

A Nepomuki Szent János (előkertjében az ő kőszobra áll) nevét viselő kolostor, leányiskola és óvoda kapott benne helyet, ahova Páli Szent Vince rendi irgalmas nővéreket (kalapos nővérek, jellegzetes fehér kalapjuk után) hozattak. Az irgalmas nővérek a tanítás mellett irányították a „Mária-leányokat”, a „rózsafüzéres asszonyokat”. Felekezetre való tekintet nélkül ápolták a betegeket, fiatal leányokat tanítottak kézimunkára, háztartástanra. Utolsó vezető nővérük, Minauf Mária Johanna (1856–1932) a csicsói temetőben nyugszik. Az 1930-as évek elején más rendi nővérek vették át helyüket, a pozsonyi Irgalmas Nővérek Rendje. 1939-es adatok: igazgató Diósy Mária Veneranda, tanítónő Király Erzsébet Hélia, óvónő Zimmermann Julianna. A nővéreknek az 1950-es évek elején el kellett hagyniuk Csicsót. A zárda 1950-től az új iskola felépítéséig az alapiskola 1. és 2. osztályának, valamint az óvodának adott otthont. Mi, akik még ide jártunk óvodába és iskolába, szeretettel emlékezünk az épület falai között és udvarában eltöltött évekre.

Az egyszintes téglalap alakú épület kilenctengelyes homlokzatú, a háromtengelyes középső bejárati rizalitja csúcsívvel záródik. Oromzatán emléktábla van, amelyen a 2019-es renoválás után újra olvasható az írás:

 

 

 

 

ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE

CSICSÓI KÖZSÉG ÜDVE ÉS JAVÁRA

EMELTETETT

GRÓF WALDSTEIN WALTENBERG JÁNOS

Ő NAGY MÉLTÓSÁGA EMLÉKÉNEK

ÖRÖK HÁLÁVAL SZENTELTETETT

1890. AUGUST 17-ÉN FELAVATTATOTT

 Az egyik tanteremben volt egy másik emléktábla, melyet a hercegi pár korán elhunyt fia emlékére szenteltek fel. Az épületet az 1980-as évek elején, amikor óvodai konyhát és ebédlőt építettek hozzá, durva módon felújították, ekkor megfosztották szinte minden díszítő elemétől, szürkére vakolták. 1983-ban a kisiskolásokat az új iskolába költöztették, a 2000-es években az óvodát is. A zárda épülete erősen romlásnak indult. 2019 őszén megkezdődött a renoválása, 2020-ban pedig befejeződött, és négy ferences szerzetes költözött be, vezetőjükkel, az olasz Canavesi Ambrus atyával, aki kitűnően megtanult magyarul: Missziós szerzetesek az Alsó-Csallóközben - pdf

 2021. augusztus 14-én, Maximilián Kolbe mártírhalálának 80. évfordulóján, a felújított kolostort újraszentelték és Kolbe Szent Maximiliánnak ajánlották. Kolbe Szent Maximilián nemcsak a kolostor, de az itt élő szerzetesek, az Angyalos Boldogasszony missziósainak is védőszentje lett.

- Augusztus 2. - Angyalos Boldogasszony - A portiunkulai kis kápolna búcsúnapja. Assisi mellett található, egykor düledező kis templomocskának a búcsúnapja, amelyet Szent Ferenc megújított, mire tulajdonosai, a bencések, neki ajándékozták. Ennyit hajlandó volt a szegénységet vállaló Szent Ferenc elfogadni tulajdonául. (Portiuncula = „részecske”, 1569–1640 között hatalmas templom épült föléje.)

Mi nem katolikusok vagyunk, de édesanyám 1927–1928-ban ide járt óvodába. Haláláig emlékezett a dalra:

Óvodában szívesen vagyunk, vígan élünk télen, nyáron, egyre mulatunk.

Vígan töltjük mindig az időt, szeret is a kedves nővér, jaj, de mi is Őt!

Aki ezt nem hiszi, jöjjön el ide! Megtanítjuk dalra, táncra, egyre, izibe.

Itt van a szeretet, jókedv otthona. Kiáltsuk hogy éljen, éljen a jó óvoda!

Éljen az Óvoda!

 

Ilyen volt. És így változott. További képek - kattintson , Újraszentelés

 

Nagy Amália, 2010-2021