Zárda: A falu egyik legszebb épületét, a zárdát, 1889-ben Kálnoky Adél grófnő, Waldstein János gróf özvegye, Sabran-Pontevès francia herceg felesége építtette.

A Nepomuki Szent János (előkertjében az ő kőszobra áll) nevét viselő kolostor, leányiskola és óvoda kapott benne helyet, ahova Páli Szent Vince rendi irgalmas nővéreket (kalapos nővérek, jellegzetes fehér kalapjuk után) hozattak. Az irgalmas nővérek a tanítás mellett irányították a „Mária-leányokat”, a „rózsafüzéres asszonyokat”. Felekezetre való tekintet nélkül ápolták a betegeket, fiatal leányokat tanítottak kézimunkára, háztartástanra. Utolsó vezető nővérük, Minauf Mária Johanna (1856–1932) a csicsói temetőben nyugszik. Az 1930-as évek elején más rendi nővérek vették át helyüket, a pozsonyi Irgalmas Nővérek Rendje. 1939-es adatok: igazgató Diósy Mária Veneranda, tanítónő Király Erzsébet Hélia, óvónő Zimmermann Julianna. A nővéreknek az 1950-es évek elején el kellett hagyniuk Csicsót. A zárda 1950-től az új iskola felépítéséig az alapiskola 1. és 2. osztályának, valamint az óvodának adott otthont. Az egyszintes téglalap alakú épület kilenctengelyes homlokzatú, a háromtengelyes középső bejárati rizalitja csúcsívvel záródik. Oromzatán emléktábla van, amelyen a 2019-es renoválás után újra olvasható az írás:

ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE

CSICSÓI KÖZSÉG ÜDVE ÉS JAVÁRA

EMELTETETT

GRÓF WALDSTEIN WALTENBERG JÁNOS

Ő NAGY MÉLTÓSÁGA EMLÉKÉNEK

ÖRÖK HÁLÁVAL SZENTELTETETT

1890. AUGUST 17-ÉN FELAVATTATOTT

 Az egyik tanteremben volt egy másik emléktábla, melyet a hercegi pár korán elhunyt fia emlékére szenteltek fel. Az épületet az 1980-as évek elején, amikor óvodai konyhát és ebédlőt építettek hozzá, durva módon felújították, ekkor megfosztották szinte minden díszítő elemétől, szürkére vakolták. 1983-ban a kisiskolásokat az új iskolába költöztették, a 2000-es években az óvodát is. A zárda épülete erősen romlásnak indult. 2019 őszén megkezdődött a renoválása, 2020-ban pedig befejeződött, és négy ferences szerzetes költözött be, vezetőjükkel, az olasz Canavesi Ambrus atyával, aki kitűnően megtanult magyarul: Missziós szerzetesek az Alsó-Csallóközben - pdf

 2021. augusztus 14-én, Maximilián Kolbe mártírhalálának 80. évfordulóján, a felújított kolostort újraszentelték és Kolbe Szent Maximiliánnak ajánlották. Kolbe Szent Maximilián nemcsak a kolostor, de az itt élő szerzetesek, az Angyalos Boldogasszony missziósainak is védőszentje lett.

- Augusztus 2. A portiunkulai kis kápolna búcsúnapja. Assisi mellett található, egykor düledező kis templomocskának a búcsúnapja, amelyet Szent Ferenc megújított, mire tulajdonosai, a bencések, neki ajándékozták. Ennyit hajlandó volt Szent Ferenc elfogadni tulajdonául. (Portiuncula = „részecske”, 1569-1640 között hatalmas templom épült föléje.)

Mi nem katolikusok vagyunk, de édesanyám 1927-1928-ban ide járt óvodába. Haláláig emlékezett a dalra:

Óvodában szívesen vagyunk, vígan élünk télen, nyáron, egyre mulatunk.

Vígan töltjük mindig az időt, szeret is a kedves nővér, jaj, de mi is Őt!

Aki ezt nem hiszi, jöjjön el ide! Megtanítjuk dalra, táncra, egyre, izibe.

Itt van a szeretet, jókedv otthona. Kiáltsuk hogy éljen, éljen a jó óvoda!

Éljen az Óvoda!

 

Ilyen volt. És így változott. További képek - kattintson , Újraszentelés

 

Nagy Amália, 2010-2021