Čičovské dunajské mŕtve rameno - jazero Lion                                                       

 

Čičovské mŕtve rameno sa vytvorilo počas povodne v roku 1899. Dnešnú podobu má od roku 1965 - od veľkej povodne. Mŕtve rameno a jeho okolie "hamské tŕstie" sú jedinečné čo sa týka fauny a flóry v Strednej Európe. Preto táto lokalita bola vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu. Aby návštevníci mohli lepšie spoznávať prírodné hodnoty územia, bol vybudovaný náučný chodník.

Jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova je mŕtve rameno Dunaja pri Číčove. Toto jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. Jeho rozloha je spolu s ochranným územím 135 ha, z toho voda zaberá 76,5 ha. Priemerná hĺbka vody je 7,5 m. Toto územie je chránenou prírodnou rezerváciou od roku1964, ktorá dostala názov Lion podľa talianskeho človeka, ktorý sa oženil s Čičovčankou a sa usadil na jeho brehu na konci I. sv. vojny.
Z prírodovedného hľadiska je významná rastlinná a živočíšna ríša tohto územia, pretože tu žije viacero dnes už zriedkavých chránených druhov. Jazero obklopuje hustý inundačný les. Trstina na brehu jazera poskytuje ideálne životné prostredie pre vtáky. Žije tu 107 druhov vtákov, prevažne vodné druhy: volavky, lysky, lúčne jastraby a iné. Z druhov rýb musíme spomenúť dunajského divého kapra, blatniaka tmavého, sumčeka.
Návšteva rezervácie je možná len pešo a výhradne po vyznačených chodníkoch. Na južnej strane rezervácie, pozdĺž Dunaja, vedie cyklistická dráha. V období kladenia vajec vtákov (od 1. marca do 15. júla) je návšteva chránenej prírodnej oblasti zakázaná.

Regionálna rozvojová agentúra, Komárno » Národná prírodná rezervácia Číčovské mŕtve rameno kliknite

Fotky Bödőka Zsigmonda kliknite

Csukás László: Álmaim folyója/ Rieka mojich snov YouTube (27:22 minút)

    

Náučný chodník                                                                  dom  Lion

 

  

 

 

  Mŕtve rameno z vtáčej perspektívy

vľavo hore je rybník

vpravo pozdĺž je hrádza

 

 

 

                                         

Cyklistická cesta Schwarzwald-Čierny les - Bratislava - Komárno - Budapešť kliknite

záplavové územie                                     zostup                               "Mlynská cesta"

horáreň

pozostatky stavidla

      

Parník na Dunaji, 1943, snímka Mikes László

  Dunaj - zostavenie - kliknite na to (pdf 2MB)

 

 

           "Szakajtás" mŕtve rameno - jazero Lion     kanál spojený s jazerom

Povodeň v roku 1965  (kliknite na fotku)

kliknite!

 

 

hore        späť