Sochy v Čičove

 

                         a veža s hodinami

Nepomucký Svätý Ján v predzáhradke katolíckeho kostola

kliknite na toű   

"Na pamiatku obetí I. a II. svetovej vojny postavila obec Čičov 1993"   

bronzový reliéf Madony je tvorba známeho sochára,  Jánosa Nagya - cintorín

 

Park sôch - veterné zvončeky a pamätné stĺpy sú na počesť číčovských hrdinov Národno-oslobodzovacieho boja 1848-1849:

Ďalšie fotky o veterných zvončekoch

kliknite            

"Ostať Maďarom" - pamätník tisícročnice 896-1996

 

Panovník Hunov Atilla      

 "bič Boha, mlat sveta"

rezali Frech Ottó rytier kultúry, Nagy Géza rytier kultúry

 

 

 

 

 

 

 

 

  Panovník uhorských kmeňov Árpád

r.Srečko Ornik, Slovinsko

kliknite Batthyány Lajos

 r.Marošek Franjo Slovinsko

            

 

 

 

 

 

 

 

 Gróf Széchenyi István, 1791-1860

 rezel Ornik Srečko, Slovinsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Vodcovia siedmych uhorských kmeňov

rezali: Frech András, Toplak Adi, Marosek Franjo,

Simon Rutnik, Törő György, Szalai Norbert, Szabados István,

Veres Sándor, Farkas Attila

 

 

 

 

 

 

 

 

Álmos                   Előd                     Ond                Kond

Tas                       Huba           Töhötöm              šaman          turul

                                                                                          mytologický vták

 

 

Patrónka Uhorska Panna Mária                       ...podstava sochy

r.Frech Ottó rytier kultúry, Steinbach Sándor, Nagy Géza rytier kultúry

     

 

 

 

 

Socha uhorského kráľa    

 Svätého Štefana    

 pred  Pannou Máriou

r.Frech Gábor, Köteles László

 

 

 

 

   

 

Ďalšie fotky

Hlavné námestie v obrazoch

    Socha Hippokratesa pred ordináciou lekára

Socha Gáspára Károliho pred reformovanou modlitebnicou, odhalená z príležitosti Roku Biblie 2008

Károli Gáspár začal pracovať v roku 1588 na prvom kompletnom maďarskom preklade Biblie.

 Biblia z Vizsolyu, je nazvaná podľa miesta, kde bola  v roku 1590 vytlačená.

                                                                                                                                           

kliknite na to   kliknite

         Ján Kalvín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenný kríž Ježiša Krista v Krížnom Dvore

obnovený v roku 2007

Kríž na pamiatku obyvateľov    kliknite

  s Turkmi spustošenej dediny Erecs 

Na pamiatku s Turkmi spustošenej dediny Böcs

Pri Mederskej ceste na pravej strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socha jazykového zákona 2009

 r.Farkas Attila

Nagy Géza rytier kultúry, drevorezbár

 

 

 

 

 

Počet sôch a pomníkov rastie. Stojí za to si ich pozrieť.

hore        späť