Sochy v Čičove

 

 

                         a veža s hodinami

Nepomucký Svätý Ján (kliknite) v predzáhradke katolíckeho kostola

kliknite na toű   

"Na pamiatku obetí I. a II. svetovej vojny postavila obec Čičov 1993"   (kliknite na fotky)

bronzový reliéf Madony je tvorba známeho sochára,  Jánosa Nagya - cintorín

 

Park sôch - veterné zvončeky a pamätné stĺpy sú na počesť číčovských hrdinov Národno-oslobodzovacieho boja 1848-1849:

Ďalšie fotky o veterných zvončekoch kliknite

kliknite            

"Ostať Maďarom" - pamätník tisícročnice 896-1996 kliknite

 

Panovník Hunov Atilla   - park sôch   kliknite

 "bič Boha, mlat sveta"

Vodcovia siedmych uhorských kmeňov

rezali: Frech András, Toplak Adi, Marosek Franjo,

Simon Rutnik, Törő György, Szalai Norbert, Szabados István,

Veres Sándor, Farkas Attila

Álmos                   Előd                     Ond                Kond kliknite

                   Tas    Huba  Töhötöm     kliknite         šaman kliknite         turul kliknite

                                                                                                      mytologický vták

 

 

Patrónka Uhorska Panna Mária                       ...podstava sochy

rezali Frech Ottó rytier kultúry, Steinbach Sándor, Nagy Géza rytier kultúry

     

 

 

 

 

Socha uhorského kráľa    

 Svätého Štefana kliknite   

 pred  Pannou Máriou

rezali Frech Gábor, Köteles László

 

 

 

   

 

Ďalšie sochy - fotky kliknite

Hlavné námestie v obrazoch kliknite

    Socha Hippokratesa (kliknite) pred ordináciou lekárakliknite na to

Socha Gáspára Károliho pred reformovanou modlitebnicou, odhalená z príležitosti Roku Biblie 2008

Károli Gáspár začal pracovať v roku 1588 na prvom kompletnom maďarskom preklade Biblie.

 Biblia z Vizsolyu, je nazvaná podľa miesta, kde bola  v roku 1590 vytlačená. "Usiluj sa plniť službu, ktorú si v Pánovi prijal." (list Kolosanom 4, 17)

                                                                                                                                           

   kliknite

         Ján Kalvín kliknite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vörökereszt – červený kríž Nachádza sa pozdĺž Mederskej cesty, vľavo mimo obce. Jeho kríž je drevený, Ježišovo telo je z plechu, obohnané latovým rámom. Názov dostal podľa farby kríža. Bol niekoľkokrát renovovaný, kríž je vždy natretý červenou farbou.

Kamenný kríž Ježiša Krista v Krížnom Dvore

obnovený v roku 2007

Kríž na pamiatku obyvateľov  (kliknite)

  s Turkmi spustošenej dediny Erecs 

Na pamiatku s Turkmi spustošenej dediny Böcs

Pri Mederskej ceste na pravej strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               socha jazykového zákona 2009 kliknite

 rezal Farkas Attila

Nagy Géza rytier kultúry, drevorezbár

 

 

 

Počet sôch a pomníkov rastie. Stojí za to si ich pozrieť.

hore        späť