Etnický a antropologický prieskum ľudí v Číčove - Karpatskej kotline

Dr. Henkey Gyula profesor, antropológ už od roku 1956 robí etnický a antropologický prieskum ľudí v Karpatskej kotline. V roku 1994 robil výskum v Číčove a v okolitých dedinách. Z jeho výsledkov  uvádzam.

 

Typy ľudí :

Stredno-ázijský: turanský (Turkmén, Kazach, Uzbek), pamírsky (Kirgiz, Tadžik), kaspický, mongolský

Fínsko -uhorský:  uralský, lapský,  východno -baltský (fínsko –uhorského charakteru)

Slovanský. východno -baltský (slovanského charakteru), severný, cromagnonský

Mediteranský :  východno-kaspický,  gracilis (štíhly), pontský (Čierne more, Turecko)

Dinarský:  baltský (Ilýr, Bosniak, Montenegro), východný (kaukazský, Gruzinec)  

Alpský, severný (keltský)

Na Žitnom Ostrove najčastejšie sa vyskytuje typ turanský, turanského charakteru. Tento typ charakterizujú: vysoká, stredno-vysoká postava, vystúpená jarmová – lícna kosť, široká a krátka hlava, strmé čelo, tmavé oči, hnedé, čierne vlasy.

Dolný Žitný Ostrov  daroval uhorský panovník Árpád Ketelovi - vodcovi kmeňa Kabarov. (Kabari majú alanské(iránske)-dinarské a turecké-kaspické vrstvy) . V tomto období sa tu usadili Bešeňovci, ktorí s praobyvateľmi – Avarmi (pôvod vnútorná Ázia) tiež mali vplyv na obyvateľstvo. Alaptulma-Syn Ketela postavil komárňanskú pevnosť. (Kabar-Camarun-Komárom)

Členenie typov ľudí (výber z tabuľky) hodnoty sú v %

 

Turánsky

Pamírsky

Predno-ázijský

Dinarsky

Uralský

Mongol.

charakter

Vých.

baltský

Vých.

Medit.

Grac.

Medit.

Číčov

33,3

21,5

0

12,9

0

1,1

2,2

9,7

0

Žitný ostrov

37,5

19,2

2,2

8,0

0

0,9

2,7

8,9

0,5

Maďari     v SR

41,1

19,8

2,3

7,3

0

0,7

3,7

4,2

0,3

Maďari spolu

30,6

11,7

5,6

5,7

0,1

0,9

4,6

3,9

0,9

 

 

Atlanto

Medit.

severný

Cromag-

nonský

lapsky

alpský

Silno

miešaný

Počet

ľudí

Číčov

1,1

0

0

1,1

3,2

tt14,0

93

Žitný ostrov

0,5

0

0

0,9

2,2

16,5

224

Maďari      v SR

0,1

0

0,1

1,3

2,6

16,6

1047

Maďari spolu

0,1

0,4

0,4

1,7

2,5

30,8

30585

Maďari Číčov - Kľučovec (z knihy Henkey Gyula: A magyarság és más kárpát-medencei népek etnikai és embertani vizsgálata (Turán könyvek, Magyar őstörténet kutató és kiadó kft., Budapest 2002)

   

turánsky                                                                             turano-pamírsky                               

 

pamiro-turánsky

 

východo-dinarský- kaukazský      lapského char.             východo-baltský+mongolský

 

pamiro-dinarský                   turano-dinarský                    turanský-východo mediterán

Maďari turánskeho typu - Kľučovec (z knihy Boros Gábor: A magyarság életereje (Turul vydav., 1944)

Tabuľka z knihy Henkey Gyula: A magyarság és más kárpát-medencei népek etnikai és embertani vizsgálata

  Členenie typov ľudí v Karpatskej kotline,  hodnoty sú v %                   

Typy -           národ

Maďar

Chorvát

Bunevac

Chorvát v MR

Šokác

Srb-Chorv.

MR

Slovák

Nemec

Turanský

31,4

37,3

21,2

18,8

16,4

5,2

pamírsky

12,0

14,1

3,3

0,6

10,7

2,3

Dinarský-východný

5,8

21,1

25,2

18,8

4,2

11,9

Predno-ázijský

5,3

2,8

11,3

15,2

0,9

1,0

Východno-baltský

4,5

3,5

1,7

4,2

14,5

4,8

Východno-medit.

Kaspický, pontský, iránsky

4,1

1,4

0,7

0,6

0,0

0,0

Alpský

2,5

1,4

2,6

3,6

4,3

15,9

Lapský charakter

1,7

1,4

1,0

1,2

3,6

0,0

Mongolský char.

0,9

2,1

0,3

0,0

0,5

0,0

Gracilis medit.

0,8

0,7

2,6

1,2

0,5

4,6

Severný

0,4

0,0

0,3

0,0

2,3

5,0

Cromagnonský

0,4

0,0

0,3

0,0

0,5

3,4

Atlanto-medit.

0,1

0,0

1,0

1,8

0,0

0,6

Uralsky

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neurčiteľný

30,0

14,1

28,5

31,9

41,6

45,2

Počet ľudí

32899

142

302

165

214

522

 

    hore    naspäť