Református templom

Reformovaný kostol

Rögtön II. József türelmi rendelete után, 1784. július 29-én kijelölte gróf Zichy István földesúr a templom építésére a református híveknek adományozott helyet hivatalos személyek jelenlétében, mely adományáról donációs levelet is adott a gróf ugyanazon év november 26-án. Még az 1785. esztendőben elkezdődött a templom építése, de az anyagiak hiánya miatt csak az 1788. esztendőben készülhetett el a torony nélküli templom, melyet rendeltetésének azon év november 2. Napján ünnepélyes fölszentelés keretében adtak át. Még a templom elkészülte előtt, az 1787. esztendőben (július 18-án) beszereztek egy harangot, amit a parókia előtt fölállított haranglábra szereltek föl, és csak az 1797. év szeptember 24-én helyeztek az előtte való évben elkészült toronyba. Az első világháború idején két nagyharangját elvitték, csak a kisharang maradt. Közadakozásból később pótolták mindkét nagyharangját. A toronyban most három harang lakik: kis-, közép- és nagyharang. A templomban a szószék előtt áll a vörös márvány úrasztala, tábláján felirat: A CSICSOI HELV.HITV.HIVEK ADAKOZÁSÁBOL KÉSZÜLT. 1873. A szószékkel szemben levő falon az első világháború áldozatainak emléktáblát helyeztek el vörös márványból. A karzatban egybillentyűsoros, sípos orgona van. A templomot a hívek többször felújították, utoljára a 2010-es években. 2015-ben a templomtorony új, vörösréz borítást kapott.  A református lelkészi parókiával folytatódik. Az épületegyütteshez tartozik a református iskola és a rég lebontott tanítólakás. A református iskolát, amit a mai napig annak nevezünk, a református templom mellett, 1929-ben adták át. Az épület 1950-től az új iskola felépítéséig az alapiskola 3., 4. és 5. osztályának adott otthont.  1990 után az egyház visszakapta. Egyházi és kulturális eseményeket tartanak benne.

 A csicsói, füssi és kolozsnémai református egyház lelkészei és tanítói - farári a učitelia číčovskej, trávnickej a kližsko-nemej cirkevnej obce kattintson, kliknite

1788. november 2-án  szentelték fel  a csicsói  református templomot. Ebből az alkalomból 2008. november 2-ra állandó kiállítást készítettünk a gyülekezet életéből, melyet  megtekinthetnek a református iskolában. A kiállítást 2010-ben felújítottuk.

2-ho novembra 1788  vysvätili  číčovský reformovaný kostol.  A kiállítás képei - fotky z výstavy, 2012 kattintson, kliknite

Erős vár a mi Istenünk

(Luther M. Református énekeskönyv, 390.ének)

A reformáció napja: Luther Márton professzor, német Ágostoni szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt tételeit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. A református egyház ünnepi istentisztelettel emlékezik meg erről a napról.

Valószínűleg 1536-ig a Dunántúlról falunkba is átterjedt az új vallás és református hitre tért szinte a teljes lakosság. Templomot, iskolát építettek. A kezdeti fellendülést az üldöztetés évei követték. 1673-ban templomukat lerombolták, iskolájukat megszüntették. Sok református család először Füssre, majd Nemesócsára menekült. A legismertebb számunkra Nagy Ákos gyermekorvos családja. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy ajánljam Kulcsár Sz. Zsuzsanna - A NEMESÓCSAI KÚRIA GAZDÁJA, NAGY NÁNDOR című könyvét. Nagy Nándor, a doktor úr nagyapja, egyházmegyei főgondnok, és a 2. világháború idején Komárom vármegye főispánja volt. A nagy szeretettel megírt könyv egy viszontagságokban helytálló ember tiszteletet érdemlő, példás életpályáját rajzolja az olvasó elé.  Másrészről viszont 1657-ben Csicsóra menekültek a Félből (Tomašíkovo) elüldözött családok, akik falujukra emlékezve Féleknek nevezték el magukat. Csak a Türelmi Rendelet hozott enyhülést, aminek alapján Zichy István 1784-ben engedélyt adott a református templom építésére.

 Csicsó, Kolozsnéma, Füss református egyházközségek történetéről, tagjaik küzdelméről szól Kúr Géza – Küzdelmeink, 1993-ban újra kiadott könyve. Nagytiszteletű Kúr Géza 1932-ben írt szavaival ajánlom olvasásra a mai kor emberének, hogy: „hitet merítsen, az Isten kegyelmében bízni tanuljon, s meglássa, hogy áldozat nélkül nincs áldás, de áldozattal igen.”

Lapok az első krónikából - strany z kroniky kattintson, kliknite

Harangozás kattintson harangok - zvony

Képek a felújított templomról - ďalšie fotky kattintson, kliknite

Felújítások 2020-ban - opravy v roku 2020 kattintson, kliknite

 

 

 

A magyar Szent Korona másolata, koronaőrök kíséretében a csicsói református templomban

Uhorská Svätá Koruna (kópia), so strážou v čičovskom reformovanom kostole

          

Nagy István  1932-2009

Nekrolók

 

 

 Felújítási munkák -opravné práce kattintson, kliknite

Képek a kolozsnémai református templomról

Szerkesztés, leírások Nagy Amália, Csicsó, fényképezte Bognár Mária, Kovács Hajnalka Csicsó, videó Bödők Judit

 

főoldal-hlavná strana: http://csicso-nagy.uw.hu