1a. Gáspár József ref. kántortanító 1840-1879 apa -otec, učitež

      b. Gáspár Sámuel ref. kántortanító fiú 1879-1896 a Csicsói magy.tannyelvű    alapiskola  névadója - učitež

      2.  Csukás István tanító 1912-1918 - učitež

      3. Kiss Pál    ref.lelkész 1873-1918 - ref.farár

      4. Csepi Mihály  ref.lelkész  1838-1866 - ref.farár

      5a. Dr. Bartha Zoltán fogorvos 1963-1984 - zubný lekár

        b. Bartha Ferenc ref.lelkész  1801-1810 - ref.farár

        c. Püspöki János ref.lelkész  1793-1801 - ref.farár

     6.  Kúr Géza ref.lelkész  1919-1944 (nem a halála éve) - ref.farár

     7. Dr. Snoha Stefán körzeti orvos 1955-1979 - lekár

      8. Minauf Johanna Mária, apáca főnöknő - rehožná vedúca sestra -1932

      9. Szőke Kázmér esperes- plébános, dékán, 1907-1927 kat.farár-dekán

    10. Csáktornyai Antal esperes- plébános, tanfelügyelő -  kat.farár-dekán 1853-1890

     11.  Hrotkó Sándor római katolikus kántortanító 1903-1945 učitež