A csicsói temető nevezetes lakói

 

Nevezetes emberek akik Csicsón működtek halálukig és itt vannak eltemetve:

Működésük kezdete és haláluk éve:

1a. Gáspár József ref. kántortanító 1840-1879 apa (B12)

    b. Gáspár Sámuel ref. kántortanító fiú 1879-1896 a Csicsói magy. tannyelvű   alapiskola  névadója (B13)

  

          

2. Csukás István ref. kántortanító 1912-1918 (A104)

3. Kiss Pál ref. lelkész 1873-1918 (A131)

4. Csepy Mihály  ref. lelkész  1838-1866  (az A124 melletti sírhelyről, ahol szintén Csepy Mihály nevű - vagy az apa vagy a fia van temetve - áthelyezték A190-re a felújított sírkövet)

5.a Dr. Bartha Zoltán fogorvos       1963-1984 (A191)

b. Bartha Ferenc ref. lelkész  1801-1810 (A192)

Bartha Ferenc sírkövének felirata a Küzdelmeink 76. oldalán olvasható:
Gyászoszlopa Tiszt. T. Bartha Ferentz Tsitsoi H.c. predikátor Urnak, Mellyet LIII.
Esztendőkre terjedt élete után Hitestársa Szalatsi Sára Igaz-hűsége jeléül emelt Okt. 7. napj. 1810. esztendőben.
A sírkövön pedig ez olvasható:
α ω
GYÁSZ OSZLOPA
TISZT. T. BARTHA FERETZ
CSITSOI H.C. PREDIKATOR URNAK
MELLYET
LIII ESZTDKRE TERJEDT ÉLETE UTÁN
HITES TÁRSA N. SZALATSY SÁRA
IGAZ HŰSÉGE JELÉÜL EMELT.
(OKT. 7. NAPJ. 1810. ESZTENDŐBEN.

Bartha Ferencet Püspöki János 1793-1801 ref. lelkész mellé temették, akinek nem volt családja, sírhelye sem maradt fenn.

    

6. Kúr Géza ref.lelkész  1919-1981 (A189) Fejfáját Nagy Géza faragta

7. Dr. Snoha Stefán körzeti orvos 1955-1979 (A249)

8. Minauf Mária Johanna irgalmasnővér-főnöknő  1855-1932 (A321)

9. Dr. Szőke Kázmér esperes- plébános 1907-1927 (A345)

10. Csáktornyay Antal esperes-plébános, tanfelügyelő 1853-1890 (A346)

Csáktornyay Antal egyedi sírja. Sajnos a táblán az írás olvashatatlan. Így már szinte senki nem tudja, hogy itt Csáktornyay Antal, 1826–1890, plébános, tanfelügyelő van eltemetve, aki 1853-tól haláláig szolgálta a csicsói római katolikus egyházközséget.

11. Hrotkó Sándor római katolikus kántortanító 1903-1945 (A371)

A nevek mellett a zárójelben levő betűk és számok a sírhelyek parcellaszámait jelölik.

Virtuális temető - Szlovákia