A csicsói temető nevezetes lakói

 

Nevezetes emberek akik Csicsón működtek halálukig és itt vannak eltemetve:

Működésük kezdete és haláluk éve:

1a. Gáspár József ref. kántortanító 1840-1879 apa

    b. Gáspár Sámuel ref. kántortanító fiú 1879-1896 a Csicsói magy.tannyelvű    alapiskola  névadója

  

          

2. Csukás István ref. kántortanító 1912-1918

3. Kiss Pál    ref.lelkész 1873-1918

4. Csepi Mihály  ref.lelkész  1838-1866

5.a Dr. Bartha Zoltán fogorvos       1963-1984

b. Bartha Ferenc ref.lelkész  1801-1810

 

    

6. Kúr Géza ref.lelkész  1919-1945 (nem a halála éve)

7. Dr. Snoha Stefán körzeti orvos 1955-1979

8. Minauf Mária Johanna irgalmasnővér-főnöknő  -1932

9. Dr. Szőke Kázmér esperes- plébános 1907-1927

10. Csáktornyay Antal esperes-plébános, tanfelügyelő 1853-1890

11. Hrotkó Sándor római katolikus kántortanító 1903-1945