Obrazy o Čičove

   Symboly obce (kliknite)

         zástava Asociácie  za kultúru a tradíciu Žitného ostrova, Medzičilizie a obci Čičov

Dedina voľakedy

 Vlastivedný dom a ďalšie obrazy

 

Kvety v Číčove**

Kaštieľ

        Ďalšie fotky

 

Kostoly

 Kliknite na fotku a vstúpte! Kliknite na fotku a vstúpte!

Kláštor kliknite

 

 Kliknite na fotku a vstúpte! Kliknite na fotku a vstúpte!

Bývalá reformovaná škola a reformovaná fara 

 

"Na pamiatku obetí I. a II. svetovej vojny postavila obec Čičov 1993"

 bronzový reliéf Madony je tvorba známeho sochára Jánosa Nagya   - cintorín, kliknite na obrazy!

  Kliknite!

                  

"Malý most"

Artézska studňa a okolie. Vážme si, chráňme náš prírodný vodný prameň!

   

Kultúrny dom

     Po obnovení v roku 2012

Základná škola Gáspára Sámuela s vyučovacím jazykom maďarským 

  obnovené v roku 2013

Pamätná izba Gáspára Sámuela a pamätná tabuľa učiteľov

Hlavné námestie v obrazoch

Pošta a lekáreň Rélia

Krčma na Hornej ulici (bývalá Weisberger)

Penzión Jolán

Obecný úrad

 

Décsi Margit

 

Hostinec u Margity a malé potraviny na rohu Na priekope-Hornej-Dolnej ulice

 

 

 

 

Vítam Vás na Dolnej ulici!

        

    

  

Starý dom pod Záhradami

 

 

Obrazy László Szedera o Číčove a o jeho úzkom-širšom okolí   

 

 

 

 

 

Starý požiarny voz v požiarnej zbrojnici 

 

"Červený" kríž

Malá zoologická záhrada na konci dediny - stále je otvorená

    hore        späť