A FÜSSI  RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNOSAINAK NÉVSORA

(a dátumok a működési éveket jelzik)

 

 Piczulich Gergely 1722-1730

Szakmáry Kolumbán 1730-1731

Saighó Benedek főapát OSB 1731-1733

Riederer János 1733-1733

Jenei Dénes 1733-1733

Erdélyi József 1733-1733

Ágh Amánd 1734-1735

Krizsán Tamás 1734-1735

Ujváry Móricz 1735-1736

Bánics Domonkos 1736-1737

Balományi Román 1737-1737

Pápai János 1737-1745

Pozsonyi Flórián 1746-1747

Mákóczy Imre 1747-1748

Balományi Román 1748-1756

Mákóczy Imre 1756-1760

Felkis János 1760-1761

Benkes János 1761-1764

Vadász János 1764-1768

Dietrich Ferenc OSB 1768-1773

Hipsák Jeromos OSB 1773-1773

Tonnyi Rajmund OSB 1773-1778

Fekete Jeremiás OSB 1778-1786

Patsay Tibor OSB 1786-1802

Kovács Rupert OSB 1802-1803

István kármelita atya 1803-1806

Bácsmegyei Domonkos OSB 1806-1806

Anchely Ildefonz OSB 1806-1807

Genszsky Ráfael OSB 1807-1811

Nagy Boldizsár Károly OSB 1811-1816

Predmerszky Döme Donát OSB 1816-1820

Kovács Damaszczén János OSB 1820-1831

Bekeő Benedek Alajos OSB 1831-1834

Jankovics József Ferenc OSB 1834-1837

Barbay Kolumbán Gáspár OSB 1837-1842

Sárkány Idelfonz Pál OSB 1842-1846

Barbély Asztrik 1846-1849

Kollár Henrik Pál OSB 1849-1855

Jahn Mainrád Ferenc OSB 1855-1860

Fektor Gáspár Endre OSB 1860-1869

Schiebinger Emil Károly OSB 1868-1870

Sebők Árkád Ferenc OSB 1870-1873

 Gulyás Elek Kálmán OSB 1873-1877

 Fleischmann Jenő Imre OSB 1877-1878

Thanhoffer Cyril József OSB 1878-1885

Benyák Ottó László OSB 1885-1886

Jerger Adorján Antal OSB 1886-1897

Gyulai Rudolf Gyula OSB 1897-1901

Schultz Vendel Gyula OSB 1901-1907

Gácser Kalazant Ambrus OSB 1908-1909

Saly Brunó Jenő OSB 1909-1936

Szepesy (Nemcsik) Valter Károly OSB 1936-1941

Németh Romuáld János OSB 1941-1965

Farkas László 1965-1967

Dr. Czuczor Menyhért Ferenc OSB 1967-1976

Kátai Imre 1976-1989

Lengyel Sándor 1989-1990

Sztyahula László ThLic. 1990-2005

Mózes Gyula 2005-2023

Ambrus Canavesi, József Parackal Ferences-rend, 2023-

 

OSB-Ordo Sancti Benedicti-Szent Benedek rend

          2008. december Füss

 

 

 

A KOMÁROMFÜSSI KATOLIKUS NÉPISKOLA

 

Kezdet:

Baranyai István mester -1754-

Barta Miklós mester -1786-

Kaczor Ferenc -1807-

 

A katolikus népiskola 1840-1945

 

Mindenkori igazgató a Pannonhalmi Benedek rendhez tartozó helyi plébános

 

Kántortanítók:

 

Szebenyi János 1840-1873

Fia Szebenyi Kálmán 1873-1906

Malík László, ideiglenes 1906-1907

Szabó László 1907-1922

Hideghéty Nándor 1922-1945, 1930-tól igazgató

Hrotkó Julianna 1926-1932

Heincz Rozália, Vörösné, 1932-1945

Ruzicska Jenő 1935-1936

Vörös László 1936-1945

 

Dr. Mészáros István: A komáromfüssi katolikus népiskola száz éve

Inzera, 1998