Budovu kláštora dala postaviť v roku 1889 grófka Adél Kálnoky. Budova zaslúži opravu. Opýtajme sa v kostole, ako môžeme my pomáhať! Žili a spôsobili tu milosrdné sestry svätého Vincenta z Paula – vincentky. Nosili charakteristický, biely klobúk, podľa toho ich nazývali ľudovo sestry v klobúku.  Riadili materskú a základnú školu.  Viedli Mariánsku družinuružencové spoločenstvo, hlavne pre ženy. Učili mladé dievčatá na domáce a ručné práce, ošetrovali chorých.        Ich vedúca sestra Minauf Mária Johanna je v Číčove pochovaná.  Na začiatku 30-tych rokov XX. storočia namiesto ich došli iné sestry. Údaje z roku 1939: riaditeľka Diósy Mária Veneranda, učiteľka Király Erzsébet Hélia, učiteľka materskej školy Zimmermann Julianna. Nová rehoľa (asi Milosrdné Sestry Svätého Kríža) spôsobila do začiatku 50-tych rokov XX. storočia, keď museli odísť.