Budovu kláštora dala postaviť v roku 1889 grófka Adél Kálnoky. A ako je na tabule písané, bol zasvätený 17. augusta 1890, na pamäť grófa Waldstien-Wartenberg Jánosa. Žili a spôsobili tu milosrdné sestry svätého Vincenta z Paula – vincentky. Nosili charakteristický, biely klobúk, podľa toho ich nazývali ľudovo sestry v klobúku.  Riadili materskú a základnú školu.  Viedli Mariánsku družinuružencové spoločenstvo, hlavne pre ženy. Učili mladé dievčatá na domáce a ručné práce, ošetrovali chorých.        Ich vedúca sestra Minauf Mária Johanna je v Číčove pochovaná.  Na začiatku 30-tych rokov XX. storočia namiesto ich došli iné sestry. Údaje z roku 1939: riaditeľka Diósy Mária Veneranda, učiteľka Király Erzsébet Hélia, učiteľka materskej školy Zimmermann Julianna. Nová rehoľa (asi Milosrdné Sestry Svätého Kríža) spôsobila do začiatku 50-tych rokov XX. storočia, keď museli odísť.  

V októbri 2019 začali renovovať budovu, v roku 2020 to bolo dokončené a nasťahovali sa štyria františkánski mnísi so svojím vodcom, otcom Ambrušom z Talianska, ktorý výborne sa naučil po maďarsky.

14. augusta 2021, keď bolo 80. výročie mučeníckej smrti Maximiliána Kolbeho, bol obnovený kláštor znovu vysvätený a zasvätený svätému Maximiliánovi. Svätý Maximilián sa stal  patrónom nielen kláštora, ale aj patrónom tu žijúcich mníchov.

 

 

 

Taká bola. A tak sa zmenila. Ďalšie fotky, - kliknite ,  Vysvätenie