A római katolikus templom

Valamikor csak egyetlen templom, református templom volt bent a faluban, körülötte pedig temető – 1673-ban az ellenreformáció idején a Zichy család, Csicsó földesurai, leromboltatták a templomot és helyébe római katolikus templomot építtettek. (Mai klasszicista stílusú formájában a 18. században alakult ki, a homlokzatba tornyot építettek.) A körötte levő temetőt is felszámolták. Csicsón a szent búcsú augusztus 15-én van, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templomot Nagyboldog-asszonynak szentelték fel. Az első világháború idején két nagyharangját elvitték, csak a kisharang maradt. Közadakozásból később pótolták az egyik nagyharangot. Tornyán toronyóra mutatja az időt, üti az órákat. 2000-ben Kálnoky Alojz, Kálnoky Sándor a csicsói egyházközség volt kegyurának fiatalabbik fia az egykori Zichy kastéllyal együtt visszanyerte a család birtokait is. Kálnoky Alojz kegyúrhoz méltóan először a római katolikus templomot újíttatta fel, majd utána a kastélyt.

A csicsói római katolikus egyház plébánosai

Harangozás

"Szűz Mária Mennybevétele" templom (rákattintva a Himnusz)

A magyar "búcsú" kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez is. Csicsón ez a nap augusztus 15, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templom Nagyboldogasszonynak van szentelve. Ezért Csicsón a búcsú vagy augusztus 15-én van, ha az vasárnapra esik, vagy augusztus 15-e utáni első vasárnap, legkésőbb augusztus 21-én.

Rímskokatolícky kostol

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

   

                                                                                                                              Nepomuki Szent János - Nepomucký Svätý Ján

 

Az I.világháború katolikus

 áldozatainak emléktáblája

Főoltár kerubokkal-  Hlavný oltár s kerubmi

  Mellékoltár - Vedžajší oltár Pieta

                             

   Az egyház kegyurainak emléktáblái (képre kattintva nagyítás)

 Pamätné tabule patrónov  cirkvy

 

 

 

 

 

Csicsói jobbágyok kérelme gróf Waldstein Jánoshoz, és annak válasza - (kattintani)

 Szent Antal-Sv.Anton  Lisieux-i Szent Teréz-Sv.Terézia z Lisieux Szent József-Sv.Jozef

   Jézus Szent Szíve-Božské Srdce Pána

                                 Szeplőtelen Szűz Mária - Nepoškvrnená Panna Mária

Kálvária  - stációs domborművek a templom falán

Egyéb képek a templomból

A zárda épülete - Kláštor (leírás-popis)

Most még így néz ki. Milyen lesz? Biztosan olyan szép, mint régen! Az épület megérdemli, hogy visszaállítsák eredeti szépségébe! Érdeklődjünk a templomnál, tudunk-e ebben segíteni!

Teraz ešte vyzerá takto. Bude taký pekný, ako vožakedy! Budova zaslúži opravu. Opýtajme sa v kostole, ako môžeme my pomáha!

 Király József katolikus esperes-plébános-országgyűlési képviselő kormányfőtanácsos, (leírás-kép)

Csicsói katolikus fiúiskola, 1941.febr.17., tanító Hrotkó Sándor (leírás)

 

A szomszédos komáromfüssi római katolikus egyház a Pannonhalmi Apátság fennhatósága alá tartozott.

Lelkészei és tanítói (kattintson)

Régi szép ünnepek

 

Szerkesztés, leírások Nagy Amália, Csicsó, fényképezte Bognár Mária Csicsó

http://csicso-nagy.uw.hu