A csicsóiak, csallóköziek etnikai, embertani felmérése

 

Dr. Henkey Gyula (született: Léva [ma Szlovákia], 1920. december 25., meghalt: Tiszakécske [Magyarország], 2010. augusztus 17.) professzor, antropológus. Etnikai, embertani vizsgálatait 1956-tól végzi a Kárpát-medencében. 1994-ben, az akkori csicsói polgármester, Magyarics Vince kérésére felmérte Csicsó és a környező falvak népét. Vizsgálatának eredményeiből adok közzé.

 

„Az általam vizsgált csallóközi magyaroknál a közép-ázsiai réteggel kapcsolatba hozható típusok (turanid, pamíri, kaszpi, mongoloid) 65,7%-ban (a magyar átlag 46,8%), a finnugor formák (uráli, lapponoid és a kelet-balti finnugor alakjai) 2,9%-ban (a magyar átlag 4,6%), a régi szláv jellegegyüttesek (a kelet-balti régi szláv formái, valamint az északi és a cromagnoid fele része) 0,5%-ban (a magyar átlag 2,1%) észlelhetők. (Az általam felmért magyaroknál az északi és a cromagnoid típusba soroltak felénél apai vagy anyai ágon német eredetű családnév mutatható ki.)”

 

Néptípusok: 

Közép-ázsiai típusok: Turáni (Türkménia, Kazahsztán, Üzbégia), pamíri (Kirgiz, Tadzsik), kaszpi, Mongol;

Finnugor típusok: uráli, lapponoid, kelet balti finnugor formája;

Szláv típusok: keleti balti-szláv formája, északi, cromagnoid;

Mediterrán típusok: keleti-kaszpi, gracilis (karcsú), pontusi (Fekete tenger, Törökország);

Dinari: balti (illírek, Bosznia, Montenegró), keleti (kaukázusi, grúz);

Alpi, északi (kelta).

 

A Csallóközben leggyakrabban előforduló turáni-turanoid formára jellemző a magas, középmagas termet, előreálló járomcsont-pofacsont, széles-rövid fejforma, meredek homlok, sötét szemszín, barna-fekete haj.

 

 Csicsóiak és környékbeliek típusai (név, származás-lakhely, születési év, magasság cm-ben):

Turanid-turanoid: Gaál Vidor (Kulcsod, 1933, 176), Németh Arnold (Csicsó, 1961, 178), Győri Sándor (Csicsó, 1948, 174), Szabó János (Csicsó, 1935, 171), Petőcz Attila (Kulcsod), Bajcsi Gyöngyike (Csicsó, 1971, 160), Décsiné Gaál Mária (Csicsó, 1937, 163), Nagyné Keszegh Szerénke (Kulcsod-Csicsó, 1954, 164), Csémi Tiborné (Kulcsod, 1961, 162).

Turano-pamíri: Décsi Zoltán (Csicsó-Nagymegyer, 1948, 181), Csémi Csaba (Csicsó, 1947, 176), Németh Károly (Csicsó, 1957, 169), Nagy Zoltán (Kulcsod, 1936, 169), Gaál Győző (Kulcsod, 1959, 172), Gaál Zoltánné (Kulcsod, 1946, 176), Kósa László (Csicsó, 1964, n.a.), Félné Ábrahám Irén (Csicsó, 1962, n.a.).

Pamíro-turanoid: Beke Gyula (Csicsó, 1940, 178), Mészáros András (Csicsó, 1964, 180), ifj. Gaál Dezső (Kulcsod, 1963, 176), Bekéné Petőcz Vilma (Csicsó, 1947, 172), Keszeghné Beke Vilma (Kulcsod, 1966, 168).

Pamíroid: Kovács Arnold (1975, 174, Csicsó), Hostomskyné Nagy Eszter (Csicsó, 1958,170)

Kelet-dinaroid-kaukázusi + turanid: Décsi Miklós (Csicsó, 1936, n.a.), Fábikné Beke Irén (Csicsó, 1946, 159), Gaálné Gaál Mária (Kulcsod, 1969, 179).

Turanid-dinari: Ifj Gaál Zoltán (Kulcsod, 1974,196), Gaál Zoltán (Kulcsod, 1946,181).

Turanid + kelet mediterrán: Vargáné Bödők Sarolta (Csicsó, 1961, 163).

Pamíri-dinarid: Nagy Lajos (Csicsó, 1953, n.a.).

Kelet-dinaroid-kaukázusi: Bödők Károly (Csicsó, 1941, 189), Varga Ágnes (Nagymegyer, 1957, n.a.)

Kelet-mediterrán – kaszpi: Décsiné Nagy Katalin (Csicsó, 1958, 162), Magyarics Vince – pontusi (Csicsó, 1934, 164), Vörösné Németh Irén (Csicsó,1936, n.a.), Bognár Zoltán (Csicsó, 1957, n.a.)

Lapponoid:Németh Károly (Csicsó, 1952, 166)

Keletbalti+mongol: Szűcsné Vörös Erzsébet (Csicsó, 1961, 166)

Alpi + turáni: Krauszné Barthalos Margit (Csicsó-Nagymegyer, 1952, n.a.)

Mongoloid: Szüllőné Farkas Etel (Balony-Csicsó, 1937, n.a.)

n.a. – nincs adat

Nagy Szerénke  Gaál ZoltánnéDécsi Zoltán

turanid                                                                                 turano-pamíri                               

Kósa László  pamiro-turáni

Varga Ági  Németh Károly 1952 Vörös Erzsi

kelet  dinaroid-kaukázusi                    lapponoid                 kelet-balti+mongol

Nagy Lajos  Gaál Zoltán 1974 Bödők Sári

pamíro-dinarid                        turanid-dinari                       turanid-kelet mediterrán

Kép Boros Gábor: A magyarság életereje (Turul kiadás, 1944) könyvéből

Turáni jellegű magyarok - Kulcsod

22. táblázat. Kárpát-medencei népek taxonómiai megoszlása

 

jelleg

magyar

horvát

bunyevác
horvátok
Mo-n

sokác
szerb-horvátok
Mo-n

szlovák

Német

turanid

31,4

37,3

21,2

18,8

16,4

5,2

pamíri

12,0

14,1

3,3

0,6

10,7

2,3

dinári – kelet-dinaroid

5,8

21,1

25,2

18,8

4,2

11,9

elő-ázsiai

5,3

2,8

11,3

15,2

0,9

1,0

keleti balti

4,5

3,5

1,7

4,2

14,5

4,8

keleti mediterrán

kaspi, pontusi, iráni

4,1

1,4

0,7

0,6

0,0

0,0

alpi

2,5

1,4

2,6

3,6

4,3

15,9

lapponoid

1,7

1,4

1,0

1,2

3,6

0,0

mongoloid

0,9

2,1

0,3

0,0

0,5

0,0

gracilis-mediterrán

0,8

0,7

2,6

1,2

0,5

4,6

északi

0,4

0,0

0,3

0,0

2,3

5,0

cromagnoni

0,4

0,0

0,3

0,0

0,5

3,4

atlanti mediterrán

0,1

0,0

1,0

1,8

0,0

0,6

uráli

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

meghatározatlan

30,0

14,1

28,5

31,9

41,6

45,2

vizsgáltak száma

32899

142

302

165

214

522

 

 

Összefoglalás:

„A honfoglaló magyaroknál is leggyakoribb két típus, a turanid és a pamíri (Lipták 1958) eddig a felvidéki és a kárpátaljai magyaroknál volt észlelhető a legnagyobb arányban. A Felvidéken e téren a Vágtól és a Vág-Dunától nyugat­ra élő magyarok a legegységesebbek közé tartoznak, a csallóközieknél a turanid és a pamíri típus együttes gyakorisága 58,5%, jelentősen meghaladja a 43,4%-os magyar átlagot.

Összefoglalva a csallóközi etnikai embertani felméréseim lényegét, az e vidéken élők a kedvező körülmények miatt a magyarság embertani szempontból legegységesebb népességei közé tartoznak, és igen jelentős arányban őrizték meg a honfoglaló magyaroknál és a mai középázsiai népeknél egy­aránt gyako­ri jellegegyütteseket. Így vizsgálatuk eredményei fontos új adatokat nyújthat­nak a magyar nép eredetének tanulmányozásához. Az egységes embertani kép csaknem azonos arányban a többi felmért felvidéki magyarokra is jellemző.”

 

Felhasznált irodalom:

Henkey Gyula munkái: A csallóközi magyarok etnikai embertani képe (Csemadok Területi Választmánya, Dunaszerdahely, 2002), A magyarság és más kárpát-medencei népek etnikai és embertani vizsgálata (Turán könyvek, Magyar őstörténet kutató és kiadó kft., Budapest 2002) (képek, táblázat), A Kárpát-medence népeinek etnikai és embertani képe (A magyar ifjúság érdekeit védő szövetség kiadása, Léva 1993), jelentése a csicsói polgármesternek és Nagy Szerénke jegyzetei.

 

A jelentést és a könyveket Nagy Szerénke bocsátotta rendelkezésemre.

Köszönöm.

 

Nagy Amália, Csicsó, 2008.

Jelentés Dr. Henkey Gyula professzor antropológiai felméréséről

 

1994. február 19-én és március 12-én Dr. Henkey Gyula Csicsón, Kulcsodon és Patason antropológiai felmérést végzett. Csicsón a behívott 108, 22 és 59 év közötti polgárból 93-an megjelentek. Két önként jelentkezett nem őslakos polgár is megjelent. A jelentés eredménye itt következik.

Dr. Henkey Gyula jelentése

fel a tetejére       vissza főoldalra