Pomoc na začiatku v počítačových a internetových prácach: Bödők Donát

 

Ďakujem Ing. Darine Kravjarovej a Dr. Marianne Sallaiovej za lektorskú prácu.

 

Nové obrazy  fotili:

Bognár István (Číčov): Čičov-obec, cintorín

Kovács Hajnalka (Budapešť):  Čičov-obec, cintorín, kostoly, kaštieľ

Jankó Loránd (Boldog): sochy

Nagy Árpád (Veľký Meder): sochy, podujatia

Horváth Anita (Budapešť): vlastivedný dom

Bödők Donát (Trávnik): sochy, mapa z roku 1485.

Bognár Gyula (Číčov): Dunaj, Lion, kláštor

Bognár Mária (Číčov):  cintorín, kostoly

Berecz Júlia (Číčov): socha jazykového zákona

Bödők Judit (Číčov): video - renovovanie kostola

Dr. Nagy István: A grófi szérűn...?

Kovács András (Budapešť): obec

Szabó Julianna (Číčov): obec, príroda, sochy, cintorín

Kovács Enikő (Budapesť): výstava, cintorín

Dr. Horváthová Gabriela (Bratislava): malé zoo, kaštieľ

Ml. Bödők Károly (Číčov): výstavy, kostoly, podujatia, vlastivedný dom, škola

Lakatos Zsuzsa (Číčov): obec

Beke Silvia (Trávnik): cintorín, obec

 

Nagy Lívia, Nagy Edit, Győri Benedek Kata: práce žiakov - Kincskeresők

 

Staré fotky:

Győri István, Androvics Adrianna, Szabó János-Öcsi, Vidáné Beke Eszter

Fábikné Beke Irén, Vajda Éva, Nagy Istvánné Erzsike, Horváthné Bödők Erika

Fél Károlyné Balázs Vilma, Domonkos Etus, Lakatosné Domonkos Zsuzsa, st. Bognár Gyuláné,

Pinke Istvánné Etus, Keszeghné Nagy Terike, st. Vörös Lászlóné Irén, a reform.fára

Ďakujem.