Pomoc na začiatku v počítačových a internetových prácach: Bödők Donát

 

Ďakujem Ing. Darine Kravjarovej a Dr. Marianne Sallaiovej za lektorskú prácu.

 

Nové obrazy  fotili:

 Bognár István (Číčov): Čičov-obec, cintorín

Kovács Hajnalka (Budapeš):  Čičov-obec, cintorín

Jankó Loránd (Boldog): sochy

Nagy Árpád (Vežký Meder): sochy

Horváth Anita (Budapeš): vlastivedný dom

Bödők Donát (Trávnik): sochy, mapa z roku 1485.

Bognár Gyula (Číčov): Dunaj, Lion

Bognár Mária (Číčov):  cintorín, kostoly

Berecz Júlia (Číčov): socha jazykového zákona

Bödők Judit (Číčov): video - renovovanie kostola

Nagy Lívia: Kincskeresők

Dr. Nagy István: A grófi szérűn...?

Kovács András (Budapeš)

Szabó Julianna (Číčov)

Kovács Enikő (Budapes)

Dr. Horváthová Gabriela (Bratislava)

Ml. Bödők Károly (Číčov)

 

Staré fotky:

Győri István, Androvics Adrianna, Szabó János-Öcsi,

Fábikné Beke Irén, Vajda Éva, Nagy Istvánné Erzsike, Horváthné Bödők Erika

Fél Károlyné Balázs Vilma, Domonkos Etus, st. Bognár Gyuláné,

Pinke Istvánné Etus, Keszeghné Nagy Terike, st. Vörös Lászlóné Irén, a reform.fára

Ďakujem.