Az aranyosi   NAGY család nemesi (valószínűsíthető) címerei

LIBRI REGII  XXXI. 236

Lelőhely: Magyar Országos Levéltár, Királyi Könyvek.

 

A III. Ferdinánd által kiadott Nemesi Levél egy részletea Királyi Könyvekben található, amely a Nagy családnak adományozott címert írja le. A 2. sorban olvashatjuk a „Ciconia” kifejezést. Jelentése: gólya.

A csőrében tekergőző zöld kígyót tartó gólya áll mindkét lábán.. A címer a település természeti környezetére utal. A településnek a nagyrészt erdő borította, vízfolyások szabdalta, halastavak tarkította környéke, ahol nagy számú ritka, illetve védett növény- és állatfaj található. A madarak sorában kiemelkedik a jellegzetes fehér gólya. Ezt jelzi a címerben lévő madár, illetve az egész címerkép. A természetre való utalás mellett a vitézkedő nemességszerző is ábrázolva van.[1] A Nagy  család eredetileg  1650. nyert címeres levelet, s ezt  többször megújíttatta.[2]: 1716.ban, 1719-ben, 1724-ben, 1725-ben. Nagy András és fiai újító címeres nemeslevelet nyertek  1716-ban III. Károly királytól.[3]  A későbbi investigációs levelek arra utalnak, hogy a címermegújító Nagy István volt. Címerük:  a pajzs vörös udvarában zöld téren álló gólya, csőrében kígyót tartva; fölötte jobbról félhold, balról aranycsillag ragyog. A pajzs fölötti sisak koronájából vörös mezű magyar vitéz nyúlik ki, derekán fehér övvel, fején vörös tetejű prémes föveggel; balkezét csípőjére helyezve, jobbjában kivont kardot tartva. Foszladék mindkét oldalról aranykék.[4]

 

 

 

 

 

 

 

Gólyás.jpg

 

Nagy, XXXIII.

 

Wappen: In R. auf gr. Boden ein d. d. rechten Schildesoberecke v. einer linksgekehrten g. Mondschiel, in d. linken Ecke v. einem sechsstrahligen g. Sterne begleiteter Storch, im Schnabel eine sich mehrmals krümmende gr. Schlange haltend. – Kleinod: R. gekl. Mann wachsend mit w. Gürtel und br. Pelzkalpag mit r. Sacke, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstrange, d. Linke d. Hüfte gestützt haltend. – Decken: bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III., d. d. 1716  für Andreas Nagy.

(Leg. C.).

 

A Nagy Andrásnak 1716-ban adott nemesi levélben a címer leírása kinagyítva. „‘Nobilitaris insignia ... ciconia Artis (ez a gólya latin neve)

Pontosan megadja a színeket

 

1.    címer ez a leírás A  Magyar Országos Levéltár címeres levelei között van.

 

Nagy András, Ferenc, János

Leopárdos Nagy-címer.jpg

1719. március 12., Bécs

III. Károlynemesség és címer megerősítése

általuk: András fia Mihály, Ferenc fiai János, András, János fiai István, György, Pál, Ferenc, Mihály, Péter

R 64

 

 

 

 

 

 


 

 

[2] 1716. szept. 25. N. András (Komáromm.) és fiai javára megerősittetik. (LR. XXXI-236.) – Vö. NI. VIII-73.;

   Siebm. 442.

[3]  A Királyi Könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer, előnév és honosság adományozásoknak, 1527-1867. A M. Kir. Orsz. Levéltár felügyelete alatt összeállították Dr. Illéssy János és Pettkó Béla. Budapest. 1895. Ezek az Országos Levéltárban – a MOL-ban - találhatók. Készült hozzájuk egy név szerinti mutató: Illésy János - Pettkó Béla: A királyi könyvek jegyzéke 1527-1867. Budapest, 1895. Ezt reprintben újra kiadta a Heraldika Kiadó 1998-ban.

[4] Siebmacher’s Wappenbuch,