Boldogasszony anyánk (Youtube, a Himnusz)

Boldogasszony Anyánk (régi magyar himnusz)

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Mert sírnak, zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Vedd el országodról ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk, Ó nyerj békességet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk.
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekedsz egy lábig elveszünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Cseh Tamás: BOLDOGASSZONY ANYÁNK régi nagy Pátrónánk!

Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

Magyarországról, édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Ó Atya Isten kedves szép leánya,

Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!

Magyarországról, édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.

Magyarországról, édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,

Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.

Magyarországról, édes hazánkról!

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,

Szent László király is minket reád bízott.

Magyarországról édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

 

XXX

 

ISTEN, HAZÁNKÉRT térdelünk elődbe.

Rút bűneinket jóságoddal född be.

Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,

Érdemét idézed.

 

István királynak szíve gazdagságát,

Szent Imre herceg kemény tisztaságát,

László királynak vitéz lovagságát,

Ó, ha csak ezt látnád!

 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad,

Margit imái vezekelve szállnak.

Minket hiába, Uram, ne sirasson

Áldott Boldogasszony.

 

Ránk bűnösökre minden verés ráfér,

De könyörögnek ők tépett hazánkért.

Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:

Hazánkat így mentsd meg!

 

 

xxxx

 

ANGYALOKNAK KIRÁLYNÉJA, tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Apostolok királynéja tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Vértanúknak királynéja tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Hitvallóknak királynéja tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk!

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

A szüzeknek királynéja tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Mindenszentek királynéja tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Békességnek királynéja, tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

 

Magyarország Nagyasszonya tiszta Szűz!

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária Könyörögj értünk!