Knihy, ktoré vydal Číčov - občianske združenie

 

 

Dunaj, jazero Szakajtás-Lion, povodeň

 

 

Symboly obce Obrazy o Číčove

 

  Budovy   Fotky o starej dedine

  Miestne názvy, stará mapa Číčova

 Vlastivedný dom a fotky

 

Sochy  Park sôch, sedem uhorských náčelníkov Hlavné námestie Kríž v Ereči Veterné zvončeky

 

Cintorín

 

 

ľudia ľudia-album Cestovné doklady, na výlete

 

Sobášne fotky, Súťaž pečenie Rodinné fotky

 

Dobrovolný hasičský zbor

 

Škola ďalšie fotky

 

Učiteľský zbor 1980–2016

 

Pamätná izba Gáspára Sámuela

 

Pionieri  Skauti

 

Spartakiáda Futbalisti

 

Malá zoologická záhrada

 

Citarná skupina Tanečné skupiny Hudobné skupiny Spevácke zbory

 

 JRD - Jednotné Roľnícke Družstvo a žatva

Poľovníci, rybári, lesníci

 

Iné fotky o výstavách: holokaust 1. svetová vojna  Fotky z výstavy, 2012

 Firemné tabule Priatelia Tücsök Tóni - rozprávková kniha

 

WEBSTRÁNKA

 

 späť